زلزله های مدرسه

 سلام

 

اگه قرار بود بزرگترین تجربه زندگیتونو به یکی یاد بدید چی یاد میدادید لطفا تو قسمت نظرا بنویسید


برچسب‌ها: <-TagName->
تاريخ دو شنبه 4 / 9 / 1391برچسب:,سـاعت 20:20 نويسنده foroogh* *


اهای اونایی که میاینو نظر نمیدید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خدا نکشتتون ولی جون ننتون نظر بدید


برچسب‌ها: <-TagName->
تاريخ دو شنبه 4 / 9 / 1391برچسب:,سـاعت 16:57 نويسنده foroogh* *


خدایــــــــــاپشت حصارخطاهایم

بنویـــــــــــــــــس.........

{{جــــــــــــــــوانی!!!!...


برچسب‌ها: <-TagName->
تاريخ دو شنبه 4 / 9 / 1391برچسب:,سـاعت 15:26 نويسنده mariam* *


تونل ها به ما اموختند...که حتی در دل سنگ هم راهی برای عبور هست 


برچسب‌ها: <-TagName->
تاريخ دو شنبه 4 / 9 / 1391برچسب:,سـاعت 11:36 نويسنده foroogh* *


من تو ما!یادت هســـــــــــــــت؟؟؟؟؟؟؟

تمام شد.

حالا:تو.او.شما!

من هم به سلامت!!!!

 


برچسب‌ها: <-TagName->
تاريخ یک شنبه 3 / 9 / 1391برچسب:,سـاعت 20:46 نويسنده mariam* *


حــــــــس میکنم دنیا خالیســــــــــــــــــت...........!!!

مگرتوچـــــــــــــــندنفــــــــــــربودی...............!!!!!


برچسب‌ها: <-TagName->
تاريخ یک شنبه 3 / 9 / 1391برچسب:,سـاعت 20:43 نويسنده mariam* *


تمام اثاث خانه ام رافروختم!

جز صندلی...

شایدروزی که برمی گردی خسته باشی؟!؟!


برچسب‌ها: <-TagName->
تاريخ یک شنبه 3 / 9 / 1391برچسب:,سـاعت 20:31 نويسنده mariam* *


خیال کردی وقتی همراه دیگری از

کنارم میگذری دنیابه آخرمیرسد؟..

..هه..

دنیایت من بودم که به آخررسیدم...

تواکنون هیچ نیستی!!!!


برچسب‌ها: <-TagName->
تاريخ یک شنبه 3 / 9 / 1391برچسب:,سـاعت 20:28 نويسنده mariam* *


خداروشکرکه هیچ وقت گرسنه نمیشوم!!

به یمن وجودت هرروزغصه می خورم!!!!!!


برچسب‌ها: <-TagName->
تاريخ یک شنبه 3 / 9 / 1391برچسب:,سـاعت 20:26 نويسنده mariam* *


کلمات هم بازیچه ی

من وتوشده اند!!!!!!!

من برای تومینویسم!

توبرای اومیخوانی!!!


برچسب‌ها: <-TagName->
تاريخ یک شنبه 3 / 9 / 1391برچسب:,سـاعت 20:23 نويسنده mariam* *


به من میگویندمثل بچه ی آدم رفتار

کـــــــــــــــــــــــــــــن!!!!!!!!!

نمیدانم مثل هابیل باشم..

یاقابیل..!!!!!!!!


برچسب‌ها: <-TagName->
تاريخ یک شنبه 3 / 9 / 1391برچسب:,سـاعت 16:31 نويسنده mariam* *


درکودکی درکدام بازی راهت

ندادند.که امروز اینقدردیوانه وار

تشنه ی بازی کردن باآدم هایی!؟!؟!؟


برچسب‌ها: <-TagName->
تاريخ یک شنبه 3 / 9 / 1391برچسب:,سـاعت 16:4 نويسنده mariam* *


نمیدانم چراحواسم راهرکجا

که پرت کنم بازهم کنارتومی افتد!!!!!!!


برچسب‌ها: <-TagName->
تاريخ یک شنبه 3 / 9 / 1391برچسب:,سـاعت 16:2 نويسنده mariam* *


مراتابزن!

به قرینه هم تابزن!

میخواهم تنهادرگیرنیمه ی

خودم باشــــــــــــــــــــــــــــــم!!!!!


برچسب‌ها: <-TagName->
تاريخ یک شنبه 3 / 9 / 1391برچسب:,سـاعت 16:0 نويسنده mariam* *


حسادت میکنم به تو...!

که آسان...

که آسوده ...

فراموش میکنی اما..

فراموش نمیشوی...!!


برچسب‌ها: <-TagName->
تاريخ یک شنبه 3 / 9 / 1391برچسب:,سـاعت 15:56 نويسنده mariam* *


حقیقت زندگی:هرچی مهربونترباشی

بیشتربهت ظلم میکنن هرچی صادق ترباشی

بیشتربهت درغ میگن.

هرچی خودتوخاکی ترنشون بدی

واست کمترارزش قاعلند.

هرچی قلبتوآسونتردراختیاربذاری راحت تر

لهش میکنن واگربدونندکه منتظری وبهشون

احتیاج داری اندازه یه دنیاازت فاصله

میگیـــــــــرن!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


برچسب‌ها: <-TagName->
تاريخ یک شنبه 3 / 9 / 1391برچسب:,سـاعت 15:47 نويسنده mariam* *


سلامتی رفیقی که روزقیامت فقط زمین ازش

شاکیه................

اونم به خاطرسنگینی معرفتش.........


برچسب‌ها: <-TagName->
تاريخ یک شنبه 3 / 9 / 1391برچسب:,سـاعت 15:44 نويسنده mariam* *


لقمه ی بزگترازدهانت بودم...

برای همین مراخردمی کردی تا اندازه ی دهانت شوم


برچسب‌ها: <-TagName->
تاريخ پنج شنبه 2 / 9 / 1391برچسب:,سـاعت 16:14 نويسنده mariam* *


چه تجارت ناشیانه ای بود.......

آن همه نازی که من ازتوخریدم!!!!!!!!


برچسب‌ها: <-TagName->
تاريخ پنج شنبه 2 / 9 / 1391برچسب:,سـاعت 16:12 نويسنده mariam* *


به جهنم که نیستی..

مگرمغول هایک قرن حمله نکردند...؟

مگرنگذشت...؟

نبودن توهم می گذرد!..


برچسب‌ها: <-TagName->
تاريخ پنج شنبه 2 / 9 / 1391برچسب:,سـاعت 16:9 نويسنده mariam* *


از روی کینه نیست که به سینه خنجرمیزنند!

این مردان تنها به شرط چاودل می برند!.!.


برچسب‌ها: <-TagName->
تاريخ پنج شنبه 2 / 9 / 1391برچسب:,سـاعت 16:3 نويسنده mariam* *


باکدام لالایی وجدانت راخوابانده ایی

                 ............

که اینچنین بیخیال من شدی!!!!!!!


برچسب‌ها: <-TagName->
تاريخ پنج شنبه 2 / 9 / 1391برچسب:,سـاعت 15:59 نويسنده mariam* *


معلم به خط فاصله میگفت:خط تیره!

اومیدانست فاصله چه به روزآدم هامی آورد!


برچسب‌ها: <-TagName->
تاريخ پنج شنبه 2 / 9 / 1391برچسب:,سـاعت 15:55 نويسنده mariam* *


برای چشمهایم نماز باران بخوان.....

بغض کرده....ابریست....امــــــــــــــــــــا!!!!!!

نمیبارد.


برچسب‌ها: <-TagName->
تاريخ پنج شنبه 2 / 9 / 1391برچسب:,سـاعت 13:24 نويسنده mariam* *


میگویند دلتنگ نباش!!!!!!!!

هه......

انگار به آب میگویند خیس نباش

 


برچسب‌ها: <-TagName->
تاريخ پنج شنبه 2 / 9 / 1391برچسب:,سـاعت 13:22 نويسنده mariam* *


خدایا دلم زنگ تفریح میخواهد!!!!!!!!

خسته شدم از زنگ رقصیدن با ساز دنــــــــــــــیا

 


برچسب‌ها: <-TagName->
تاريخ پنج شنبه 2 / 9 / 1391برچسب:,سـاعت 1:3 نويسنده mariam* *


کافیست رخت را برگردانی....استاد بزرگ شطرنج هم ک باشم....مات خواهم شـــــــــــــــــــــد


برچسب‌ها: <-TagName->
تاريخ پنج شنبه 2 / 9 / 1391برچسب:,سـاعت 1:2 نويسنده mariam* *


توی جاده ای که انتهاش معلوم نیست پیاده یا سوار بودن فرقی نمیکنه اما اگه همراهی داشته باشی که تنهات نزاره بی انتها بودن جاده برات ارزو میشه 


برچسب‌ها: <-TagName->
تاريخ جمعه 1 / 9 / 1391برچسب:,سـاعت 19:50 نويسنده foroogh* *


ادم ها کنارت هستن تا کی؟تا وقتی به تو احتیاج دارن

از پیشت میرن یک روز!کدوم روز؟وقتی کسی جات اومد

دوست دارن!تا چه موقع؟تا موقعی که کس دیگرو برا دوست داشتن پیدا کنن

میگن عاشقت هستن برا همیشه،نه فقط تا وقتی که نوبت بازی با تو تموم بشه

و این است بازی با هم بودن


برچسب‌ها: <-TagName->
تاريخ جمعه 1 / 9 / 1391برچسب:,سـاعت 19:42 نويسنده foroogh* *


چقدرزجرآوره وقتي عادت روباعشق اشتباه ميگيريم
برچسب‌ها: <-TagName->
تاريخ جمعه 1 / 9 / 1391برچسب:,سـاعت 1:57 نويسنده farnoosh* *


De$igner: Lady Rihanna